top of page

Spelcius: een spel over modulair wonen

Het studententeam Celcius van de Hogeschool Utrecht doet mee aan de Solar Decatlon Challenge 2020. Voor hen heb ik samen met Simone Peterman een spel ontworpen. Het doel van het spel is om mensen inzicht te geven in modulair wonen en wat dit modulaire huis van Celcius nou zo bijzonder maakt.


Post: Blog2 Post
bottom of page