top of page

HKU Associate Degree: Het Connected Spaces spel


Ter promotie van de opleiding Connected Spaces heb ik samen met Simone Peterman een spel ontworpen voor de open dagen.Aanstaande studenten die geïnteresseerd zijn in de opleiding kunnen via dit spel al een klein beetje proeven wat een beeldend verbinder nou eigenlijk doet. Men krijgt drie soorten kaarten in hun hand, een techniek, een product en iets unieks. Aan de hand van deze drie kaarten maken ze een tekening op een vraag die gesteld word, geïnspireerd op echte projecten.


Post: Blog2 Post
bottom of page