top of page

Boeit-mij-niet: een campagne voor de Provincie Utrecht

De Provincie is belangrijker dan je denkt, toch hebben de meeste mensen geen idee wat een provincie eigenlijk doet. De Provincie Utrecht is een nieuwe visie aan opstellen over hoe men met zijn allen gaat wonen, werken, eten, bewegen en meer van planten en dieren gaat houden. Die visie raakt iedereen, het gaat over schone energie, zelfrijdende auto's en het effect daarvan op files, betaalbare woningen en gezonde natuur. Maar waarom weten dan zo weinig mensen hiervan? En waarom is er maar een selecte doelgroep die van zich laat horen? Doordat men niet goed weet wat de Provincie Utrecht nou eigenlijk doet, kon de toekomstvisie ze in de eerste instantie eigenlijk ook niet zoveel schelen. De Provincie Utrecht kon wel wat creativiteit in zijn communicatie gebruiken.


Hier hebben wij de 'Boeit-mij-niet-campagne' voor bedacht. Met deze campagne vragen we aandacht voor de toekomstvisie, wekken we bewustwording en veranderen we een passieve houding naar een actieve houding. De toekomstkijker


Op verschillende plaatsen in de Provincie Utrecht willen we 'toekomst-kijkers' plaatsen. Deze kijkers laten je het uitzicht op de desbetreffende plek zien met een negatieve laag eroverheen. Deze laag laat zien wat de gevolgen zouden kunnen zijn wanneer de Provincie Utrecht niets zou doen. Op de kijker zit een QR-code die je kunt scannen om meer te lezen over de toekomstvisie van de provincie.Radio-spotjes


Post: Blog2 Post
bottom of page