top of page

Belevingstuin PLK: een speelomgeving voor alle kinderen

De Stichting Belevingstuin Petralien zet zich in voor kinderen met een beperking. De stichting bouwt aan een speelomgeving voor alle kinderen, met en zonder een beperking. Een fijne omgeving waar ze kunnen spelen, genieten en ontspannen.


Voor de Stichting belevingstuin Petralien heb ik een aanpassing op het ontwerp gemaakt. De belevingstuin krijgt een snoezelparadijs, zwembad, buiten speelplaats, belevingstuin en een dierenverblijf. Op de informatieve poster worden de verschillende onderdelen van de belevingstuin uitgelicht.De Stichting beoogt de ontwikkeling, het welbevinden en geluk van kinderen met een beperking te bevorderen (en dat van hun gezinnen), hun integratie in de samenleving te verbeteren en het taboe rond hen in de Nederlandse - en in andere culturen - te doorbreken door het onderwerp bespreekbaar te maken.


Wil jij bijdragen aan dit mooie initiatief? Doneer dan hier!

Post: Blog2 Post
bottom of page